Kategoriat

kesäkuu 2023
ma ti ke to pe la su
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Lue aiheittain

Hyvinvointivaltion vaalijat ry vuosikokous 2023

Hyvinvointivaltion vaalijoiden vuosikokous

Aika:  23.5.2023 klo 16.30

Paikka: Kirjasto Oodi, ryhmätila 2 ja netissä, jossa ei äänestysoikeutta

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vuosikokous voi lisäksi valita yhdistykselle neuvottelukunnan, johon kuuluu vähintään 15 ja enintään 50 jäsentä ja jonka tehtävänä on toimia neuvoa antavana elimenä yhdistyksen toiminnan suunnittelussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Asiakirjat:

Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n toimintakertomus vuodelta 2022

HYVA on yhdistys, joka kerää ja jakaa tietoa pohjoismaisen hyvinvointivaltion paremmuudesta verrattuna muihin valtiollisiin järjestelmiin. Tämän periaatteen mukaisesti on toimittu vuonna 2022.

Hallinto:

Hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Juha Nurmela, Anja-Riitta Ketokoski (varapuheenjohtaja), Raisa Baer (sihteeri) Einari Rautio. (rahastonhoitaja,), Leena Eräsaari, Irene Nummela, Olli Nylander, Katja Paavilainen, Tuula Vuori-Salo, Sauli Hyväri, Sari Näre ja Johanna Helle. Hallitus kokoontui kuusikertaa.

Toiminnantarkastajana oli Leena Hietaniemi ja varatoiminnantarkastajana Olli Salin.

HYVAN postituslistalla oli 128 hyvalaista, joista 88 maksoi 15 euron jäsenmaksun.

Tilinkauden tulos oli -152,86 yli/alijäämäinen.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin maanantai 27.5.2021 Nurmelan kotona, Loviseholmin polku 8 B 27 ja netitse. 

Toiminta:

Koronasta johtuen toiminta on ollut vähäistä, keskustelutilaisuuksia ei ole järjestetty. Myös Suomen sosiaalifoorumi on ollut tauolla.

Anja-Riitta Ketokoski oli HYVAn edustajana Bien perustuloverkostossa ja Suomen YK-liitossa.  HYVAn edustaja EAPN-Finissä oli Leena Eräsaari.

Osallisuus-media sivustoa pidettiin aktiivisena. Vuoden alkupuolella Kallavuo ja Nurmela toimittivat Osalllisuus-mediaa talkootyönä. Artikkeleita julkaistiin 2-3 /kk.  Heinäkuun alusta Kallavuo on toimittanut Osallisuus-Mediaan palkkatuella, joka jatkuu kesäkuun loppuun 2023. Kaikkiaan artikkeleita on vajaa 400. Loppuvuodesta Kallavuon aloitti podcastin tuottamisen opiskelun. Ensimmäiset kokeilut valmistuivat joulukuussa. Tavoitteena on muutaman podcast haastattelun teko vuodan 2023 alkupuolella. Artikkeleita on loppuvuodesta julkaistu yksi viikossa, jotta podcast opiskelulle on aikaa 20 tunnin työviikon puitteissa.

Kotisivun www.hyvoinvointivalio.fi sivuston uudistamista pohdittiin parissa kokouksessa. Todettiin, että se vaatii paljon työtä. Päädyttiin siihen, että uudistusta ei tehdä vuonna 2022.

Yhdistyksen kotisivu (www.hyvinvointivaltio.fi) on Zooner palvelimella (www.zoner.fi). Vuotuinen ylläpitokustannus on merkittävä menoerä, kuten myös Osallisuus-median ylläpito.

Koko vuoden ajan tiedotettiin hyvalaisista tilaisuuksista, Osallisuus-median ja muista artikkeleista sekä julkaisuista HYVAN postituslistalla oleville ja HYVAn Facebook ryhmässä.

Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n hallitus 25.4.2023

——————————————————————————————————-

Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Vuonna 2022 HYVA jatkaa pohjoismaisen hyvinvointivaltion vaalimista järjestäen seminaareja ja työpajoja yksin ja yhdessä muiden yhdistysten kanssa sekä toimimalla pohjoismaisen hyvinvointivaltion puolesta julkisuudessa. Omat tilaisuudet pyritään tallentamaan kotisivuille.

Vuosikokouksen lisäksi on mm. seuraavaa toimintaa: HYVA jatkaa Suomen YK-liiton ja EAPN-Finin sekä BIEN-perustuloverkoston jäsenenä. Sari Näre järjesti Työttömät pois kyykystä keskustelutilaisuuden helmikuussa. Osallistutaan Tampereen sosiaalifoorumiin helatorstaina veroteemalla (alustaja Ari Ojapelto) ja Suomen sosiaalifoorumiin syksyllä, jos se järjestetään.

Jatketaan Osallisuusmedia.fi sivuston ylläpitoa ja toimittamista. Tavoitteena on saada eri tahot huomaamaan yhteistyömahdollisuudet suomalaisten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolustamisessa. Hankkeessa yritetään saada järjestöt yms. tuottamaan uutissivustolle artikkeleita ja toivottavasti osallistumaan kustannuksiin.

Tavoitteena julkaista myös jokunen podcast haastattelu vuoden 2023 aikana. Maaliskuussa valmistuivat Päivi Uljaksen ja Thomas Wallgrenin podcasthaastattelut.

Tuetaan mahdollisuuksien mukaan eri paikkakuntien sosiaalifoorumeita sekä muita vastaavia, hyvalaisten järjestämiä, tilaisuuksia.

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan seminaari- ja keskustelutilaisuuksia hyvinvointivaltioon liittyvistä aiheista yksin tai kumppaneiden kanssa.

Tiedotetaan hyvalaisista tapahtumista, artikkeleista ja julkaisuista postituslistalla ja Facebook ryhmässä. HYVA viestittää postituslistalla myös hyvalaisista kansalaisaloitteista kannustaen niiden allekirjoittamiseen.

Vuonna 2022 päätettiin vuoden 2023 eduskuntavaalien HYVN teemaksi vanhojen ihmisten olojen parantaminen. HYVA julkaisi omat vaaliteemat ikäihmisten oikeuksista helmikuussa. Niille yritetään saada laajaa julkisuutta.

Seurataan, mitä eduskuntavaalien tulos, hintojen nousu sekä Venäjän ja Ukrainan sota tuo tullessaan köyhille ja ylipäänsä hyvinvointivaltiolle.

Käynnistetään neuvottelut Vapaus valita toisin ry:n ja muiden kiinnostuneiden yhdistysten kanssa yhdistymiseksi uudeksi yhdistykseksi. HYVA on valmis yhteistoimintaan myös ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi.

Pyritään kasvattamaan jäsenmäärää ja hankkimaan tukimaksuja.

Juha Nurmela

Puheenjohtaja

Vuoden 2023 talousarvio esitellään kokouksessa

Linkki tilinpäätökseen: