Kategoriat

maaliskuu 2023
ma ti ke to pe la su
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Lue aiheittain

HYVAN vuosikokous 25.5.2022 klo 18

Paikka: kirjasto Oodi ryhmätila 3 ja verkossa

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai postitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vuosikokous voi lisäksi valita yhdistykselle neuvottelukunnan, johon kuuluu vähintään 15 ja enintään 50 jäsentä ja jonka tehtävänä on toimia neuvoa antavana elimenä yhdistyksen toiminnan suunnittelussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n toimintakertomus vuodelta 2021

HYVA on yhdistys, joka kerää ja jakaa tietoa pohjoismaisen hyvinvointivaltion paremmuudesta muihin valtiollisiin järjestelmiin verrattuna. Tämän periaatteen mukaisesti on toimittu vuonna 2021.

Hallinto:

Hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Juha Nurmela, Anja-Riitta Ketokoski (varapuheenjohtaja), Raisa Baer (sihteeri), Sini Askelo (rahastonhoitaja, 1.1.- 30.6.2021), Einari Rautio. (rahastonhoitaja, 1.7.-31.12.2021), Leena Eräsaari, Irene Nummela, Olli Nylander, Sari Vesikansa, Pekka Elonheimo, Katja Paavilainen ja Kati Peltola. Hallitus kokoontui neljä kertaa.

Toiminnantarkastajana oli Leena Hietaniemi ja varatoiminnantarkastajana Olli Salin.

HYVAN postituslistalla oli 132 hyvalaista, joista 65 maksoi 15 euron jäsenmaksun.

Tilinkauden tulos oli 185,85 euroa alijäämäinen.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin maanantai 27.5.2021. Nurmelan kotona, Loviseholmin polku 8 B 27 ja netitse. 

Toiminta:

Koronasta johtuen toiminta on ollut vähäistä, keskustelutilaisuuksia ei ole järjestetty. Myös Suomen sosiaalifoorumi on ollut tauolla.

Anja-Riitta Ketokoski on ollut HYVAn edustajana Bien perustuloverkostossa ja Suomen YK-liitossa.  HYVAn edustaja EAPN-Finissä oli Leena Eräsaari.

Osallisuus-media sivustoa pidettiin aktiivisena. Vuoden aikana Kallavuo ja Nurmela toimittivat Osalllisuus-mediaa talkootyönä. Artikkeleita julkaistiin 2-3 /kk. Kaikkiaan niitä on noin 360.

Yhdistyksen kotisivu (www.hyvinvointivaltio.fi) on Zooner palvelimella (www.zoner.fi). Vuotuinen ylläpitokustannus on merkittävä menoerä, kuten myös Osallisuus-median ylläpito.

Koko vuoden ajan tiedotettiin hyvalaisista tilaisuuksista, Osallisuus-median ja muista artikkeleista sekä julkaisuista HYVAN postituslistalla oleville ja HYVAn Facebook ryhmässä.

Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n hallitus 11.4.2022

HYVAN toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Vuonna 2022 HYVA jatkaa pohjoismaisen hyvinvointivaltion vaalimista järjestäen seminaareja ja työpajoja yksin ja yhdessä muiden yhdistysten kanssa sekä toimimalla pohjoismaisen hyvinvointivaltion puolesta julkisuudessa. Omat tilaisuudet pyritään tallentamaan kotisivuille.

Vuosikokouksen lisäksi on mm. seuraavaa toimintaa: HYVA jatkaa Suomen YK-liiton ja EAPN-Finin sekä BIEN-perustuloverkoston jäsenenä. Osallistutaan Suomen sosiaalifoorumiin, jos se järjestetään.

Tuetaan mahdollisuuksien mukaan eri paikkakuntien sosiaalifoorumeita sekä muita vastaavia, hyvalaisten järjestämiä, tilaisuuksia.

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan seminaari- ja keskustelutilaisuuksia hyvinvointivaltioon liittyvistä aiheista yksin tai kumppaneiden kanssa.

Tiedotetaan hyvalaisista tapahtumista, artikkeleista ja julkaisuista postituslistalla ja Facebook ryhmässä. HYVA viestittää postituslistalla myös hyvalaisista kansalaisaloitteista kannustaen niiden allekirjoittamiseen.

Jatketaan Osallisuusmedia.fi sivuston ylläpitoa ja toimittamista. HYVA saanee palkkatukea heinäkuun alusta Mikael Kallavuon palkkaamiseen puolipäiväiseksi taittaja/toimittajaksi mahdollisesti jopa vuodeksi. Tavoitteena olisi saada eri tahot huomaamaan yhteistyömahdollisuudet suomalaisten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolustamisessa. Hankkeessa yritetään saada järjestöt yms. tuottamaan uutissivustolle artikkeleita ja toivottavasti osallistumaan kustannuksiin.

Uudistetaan www.hyvinointivaltio.fi nettisivut

Käynnistetään neuvottelut Vapaus valita toisin ry:n ja muiden kiinnostuneiden yhdistysten kanssa yhdistymiseksi uudeksi yhdistykseksi.

Vuoden 2023 vaalien teemaksi yritetään nostaa yhdessä kumppaneiden kanssa vanhojen ihmisten olojen parantaminen.

Seurataan, mitä hintojen nousu sekä Venäjän ja Ukrainan sota sekä Natoon liittyminen tuo tullessaan köyhille ja ylipäänsä hyvinvointivaltiolle.

HYVA on halukas yhteistoimintaan myös ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi

Pyritään kasvattamaan jäsenmäärää ja hankkimaan tukimaksuja.

Juha Nurmela