Kategoriat

kesäkuu 2023
ma ti ke to pe la su
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Lue aiheittain

Vuosikokousasiakirjat 2017

Hyvinvointivaltion vaalijat ry vuosikokous 2017

Torstaina 16.3.2017 klo 17

Kirkontalo Eteläranta 8. Helsinki

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n toimintakertomus vuodelta 2016

HYVA on yhdistys, joka kerää ja levittää tietoa pohjoismaisen hyvinvointivaltion paremmuudesta muihin valtiollisiin järjestelmiin verrattuna. Tämän periaatteen mukaisesti on toimittu vuonna 2016.

Hallinto: Hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Juha Nurmela, Anja-Riitta Ketokoski (varapuheenjohtaja), Katja Paavilainen (sihteeri), Mikael Kallavuo, Sini Askelo (rahastonhoitaja), Leena Eräsaari, Kaarina Kailo (Oulu), Jouko Kajanoja, Irene Nummela, Leo Lindstedt (Turku), Eeva Kaukoluoto, Terttu Savola, Thomas Wallgren, Marja-Liisa Viherä, Tuula Vuori-Salo, Paula Saikkonen.

Hallitus kokoontui kuusi kertaa.

Toiminnantarkastajana oli Olli Salin ja varatoiminnantarkastajana Pekka Luoma.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 19.3.2015 Kirkontalossa. Vuosikokouksessa alustivat Raija Julkunen aiheesta hoivapolitiikka tänään ja Kaarina Kailo aiheesta toisenlainen ihmiskuva ja politiikka ovat mahdollisia; huolenpito ja lahjatalouden visioita.

HYVAN postituslistalla oli noin 160 hyvalaista, joista noin 60 maksoi 10 euron jäsenmaksun.

Tilinkauden tulos oli 301,63 euroa ylijäämäinen.

Toiminta:

Anja-Riitta Ketokoski on ollut HYVAn edustajana EAPN-Finin hallituksessa ja Suomen YK-liitossa.

Juha Nurmela on ollut Otavan opiston osuuskunnan hallituksen jäsen.

Sosiaalifoorumiin järjestettiin pop up tilaisuus 16.4.2016. Onko kansalaistoimijoilla virkaa sotessa? Mikä on kolmannen sektorin asema ennen ja jälkeen sote-uudistuksen? Jääkö järjestöjen palvelutoiminta isojen tuottajien jalkoihin? Kuinka estää dumppaus? Keskustelemassa olivat Juha Nurmela, Janne Gustafsson, Pirkko Justander, Jouko Karjalainen ym. Järjestäjät Kuka kuuntelee köyhää, HYVA, Suoja-Pirtti ry.

Syksyllä pidettiin oma seminaari ”Hyvinvointitaloudesta” Työväenliikkeen kirjastossa.

Osa seminaarien alustuksista tallennettiin kotisivuilta katsottaviksi.

Hyvalaisia kannustettiin allekirjoittamaan vanhuspalveluadressia, johon tuli niukasti allekirjoituksia määräaikaan mennessä.

SOTE laki ehdotuksesta tehtiin lyhyt lausunto. Yritettiin organisoida työpaja lausunnon laatimiseksi, mutta ei löytynyt halukkaita järjestöjä

On osallistuttu joukkovoimaa hallituspolitiikkaa vastaan mielenosoituksiin ja tuettu niitä 100 eurolla.

Kotisivua on uudistettu, kiitos Henock Mulissan.

Siirtyminen uutteen sähköpostilistaan on aloitettu

Koko vuoden ajan tiedotettiin hyvalaisista tilaisuuksista, artikkeleista ja julkaisuista postituslistalla oleville ja facebook ryhmässä. Postituslistalla kannustettiin jäsenistöä osallistumaan ”Joukkovoimaa hallituspolitikkaa vastaan” ja TTIP tilaisuuksiin.

Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n hallitus 14.2.2017

_____________________________________________________________

Hyvinvointivaltion vaalijat HYVA ry
TILINPÄÄTÖS 2016
Tuloslaskelma 1.1.2016 – 31.12.2016
Tulotilit
Varainhankinnan tulot
310 Jäsenmaksut 775
311 Avustukset ja lahjoitukset
319 Muut varainhankinnan tulot
Yhteensä varainhankinnan tulot 775
Yhteensä tulotilit 775
Menotilit
Varsinaisen toiminnan menot
400 Menot omista tilaisuuksista 195,85
401 Menot muiden tilaisuuksista 100,00
406 Tiedotus ja julkaisutoiminta
409 Tilavuokrat
407 Hallintomenot
420 Jäsenmaksut
Bien Finland- Suomen perustuloverkosto 20
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry EAPN-Fin 50
Suomen YK-liitto 2014
Yhteensä varsinaisen toiminnan menot 365,85
Varainhankinnan menot (429)
Rahoitusmenot
431 Rahalaitosten palvelumaksut 107,52
Yhteensä menotilit 473,37
Tilikauden yli/alijäämä 301,63
TASE 31.12.2015
Vastaavaa
Rahat
101 DanskeBank 1.1.2016 1183,48
Vastaavaa yhteensä 1183,48
Vastattavaa
Oma pääoma
222 Ed. tilikauden ylijäämä 31.12.2014 881,85
Tilkauden yli/alijäämä 301,63
Vastattavaa yhteensä 1183,48
Helsingissä 31. tammikuuta 2017
Hyva ry:n hallituksen kokouksen päätöksen mukaisesti

 

Toiminnan tarkastajan lausunto

Toimininnantarkastajan lausunto

 


HYVAN toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Vuonna 2017 HYVA jatkaa pohjoismaisen hyvinvointivaltion vaalimista järjestäen seminaareja ja työpajoja yksin ja yhdessä muiden yhdistysten kanssa sekä toimimalla pohjoismaisen hyvinvointivaltion puolesta julkisuudessa.

Vuosikokouksen lisäksi on mm. seuraavaa toimintaa:

HYVA jatkaa Suomen YK-liiton ja EAPN-Finin sekä BIEN-perustuloverkoston jäsenenä.

Tuetaan Suomen sosiaalifoorumia 300 euron raha-avustuksella.

Tuetaan mahdollisuuksien mukaan muiden paikkakuntien sosiaalifoorumeita sekä muita vastaavia, hyvalaisten järjestämiä, tilaisuuksia.

Järjestetään seminaari- ja keskustelutilaisuuksia hyvinvointivaltioon liittyvistä aiheista yksin tai kumppaneiden kanssa. Sosiaalifoorumiin, 1.4.2017, järjestään seminaari ”Kuka saa, kenen toimesta ja missä julkista hoivaa tulevaisuudessa? Entä minne rahat menevät?”.

Toukokuussa järjestetään seminaari ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn kriteereistä. Seminaaritilaisuudet pyritään tallentamaan kotisivuille.

Tiedotetaan hyvalaisista tapahtumista, artikkeleista ja julkaisuista postituslistalla ja facebook ryhmässä. Hyva tukee edelleen ”Joukkovoimaa hallituspolitiikkaa vastaa” liikettä ja TTIP ja CETA sopimusten vastaista toimintaan ja viestittää postituslistalla hyvalaisista kansalaisaloitteista kannustaen niiden allekirjoittamiseen.

Otetaan aktiiviseen käyttöön uusi postituslista, johon listan jäsenet voivat lähettää viestejä toisten jäsenten luettavaksi.

Yritetään laatia nettisivusto, jonne koottaisiin eri tahojen, kuten järjestöjen, ay-liikkeen, vapaiden liikkeiden arvioita ja kommentteja Suomen nykyisen hallituksen toimien kielteisistä vaikutuksista. Tavoitteena olisi saada eri tahot huomaamaan yhteistyömahdollisuudet suomalaisten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolustamisessa.

Pyritään kasvattamaan jäsenmäärää ja hankkimaan tukimaksuja.

Juha Nurmela

Puheenjohtaja

________________________________________________________________________

Hyvinvointivaltion vaalijat ry  budjetti vuodelle 2017

Hyvinvointivaltion vaalijat HYVA ry
Talousarvio 1.1.2017 -31.12.2017
Tulotilit 2016 2017
Varsinaisen toiminnan tulot
300 Tulot omista tilaisuuksista
301 Tulot muiden tilaisuuksista
309 Muut varsinaisen toiminnan tulot
Yhteensä varsinaisen toiminna tulot
Varainhankinnan tulot
310 Jäsenmaksut 775 775
Yhteisöjäsenet
311 Avustukset ja lahjoitukset
319 Muut varainhankinnan tulot
Yhteensä varainhankinnan tulot 775 775
Yhteensä tulot 775 775
Menot
Varsinaisen toiminnan menot
400 Menot omista tilaisuuksista 195,85 200
401 Menot muiden tilaisuuksista 100,00 100
Sosiaaliforum: Tuki 300
Sosiaaliforum: Tilaisuudet 60
Hanke: Hallituksen vahtikoira 200
Yhteensä 295,85 860
403 Postitusmenot
406 Tiedotus ja julkaisutoiminta
407 Hallintomenot
409 Tilavuokrat
410 Palkat ja palkkiot
411 Henkilöstösivukulut
412 Koulutus jäsenistölle
419 Muut varsinaisen toiminnan menot
420 Jäsenmaksut
Bien 20 20
SOSTE/EAPN 50 50
YK-liitto 80
Yhteensä 70 150
Yhteensä varsinaisen toiminnan menot 365,85 1010

EHDOLLA HALLITUKSEEN:

Vuoden 2016 hallitukseen kuulluneet: puheenjohtajana Juha Nurmela, Anja-Riitta Ketokoski (varapuheenjohtaja), Katja Paavilainen (sihteeri), Mikael Kallavuo, Sini Askelo (rahastonhoitaja), Leena Eräsaari, Kaarina Kailo (Oulu), Irene Nummela,  Eeva Kaukoluoto,  Paula Saikkonen

Uusia: Lena Näre, Olli Nylander ja Jarl Spoof, muita ehdokkaita?

Toiminnantarkastaja: Olli Salin