Kategoriat

kesäkuu 2023
ma ti ke to pe la su
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Lue aiheittain

Vuosikokous 2016 asiakirjat

HYVINVOINTIVALTION VAALIJAT RY

Vuosikokous 10.3.2016 klo 17. 00

Kirkontalo Eteläranta 10. Helsinki

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n toimintakertomus vuodelta 2015

HYVA on yhdistys, joka kerää ja levittää tietoa pohjoismaisen hyvinvointivaltion paremmuudesta muihin valtiollisiin järjestelmiin verrattuna. Tämän periaatteen mukaisesti on toimittu vuonna 2015.

Hallinto: Hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Juha Nurmela, Anja-Riitta Ketokoski (varapuheenjohtaja), Mikael Kallavuo (sihteeri), Sini Askelo (rahastonhoitaja), Leena Eräsaari, Kaarina Kailo (Oulu), Jouko Kajanoja, Irene Nummela, Leo Lindstedt (Turku), Eeva Kaukoluoto, Terttu Savola, Vivan Storlund, Nils Torvalds, Thomas Wallgren, Marja-Liisa Viherä, Tuula Vuori-Salo, Jukka Haapakoski, Anna-Riitta Lehtinen.

Hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Toiminnantarkastajana oli Olli Salin ja varatoiminnantarkastajana Pekka Luoma.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 26.3.2015 Annan talolla. Vuosikokousalustuksen piti Ville Yliaska otsikolla ”Tehokkuuden toiveuni”. Se käsitteli uuden julkisjohtamisen historiaa 1970-luvulta 1990-luvulle.

HYVAN postituslistalla oli noin 170 hyvalaista, joista noin 60 maksoi 10 euron jäsenmaksun.

Tilinkauden tulos oli 252,59 euroa ylijäämäinen.

Toiminta:

Terttu Savola on ollut EAPN-Finin hallituksessa HYVAN edustajana ja Anja-Riitta Ketokoski Suomen YK-liitossa.

Yhdessä Otavan Osuuskunta Opiston ja Turun tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa haettiin Koneen Säätiön ”Jakaantuuko Suomi” projektirahoista tukea hankkeelle, jossa syrjäytyneet olisivat arvioineet omaa tilannettaan ja esittäneet toimenpidevaihtoehtoja tilanteensa korjaamiseksi. Rahoitusta ei saatu.

Järjestettiin luottamusseminaari Paasitornissa yhdessä Vapaus valita toisin yhdistyksen ja Poliittisen talouden tutkimuksen seuran kanssa.

Maaliskuussa julkaistiin Hyvan hallitusohjelma.

Sosiaalifoorumissa järjestettiin kolme tilaisuutta yhdessä kumppaneiden kanssa: a) Huono-osaisuuden leimat (Kuka kuuntelee köyhää verkosta ja Suoja-Pirtti ry), b) Perustulo (Suomen Bien perustuloverkosto), c) Ihmisoikeudet ovat sosiaalisia- ja sivistyksellisiä oikeuksia (Suomen YK-liitto).

Kansalaisvaikuttamisen seminaarissa esiteltiin konsensuaalimenetelmän käyttöä esim. lakiehdotusten arvioinnissa.

Loppukeväällä järjestettiin Suomen sosiaalioikeudellisen seuran kanssa seminaari Euroopan neuvoston tuomiosta, jonka mukaan Suomen sosiaaliturvan alhaisuus rikkoo Euroopan Sosiaalisen Peruskirjan artiklaa 12.

Syksyllä pidettiin oma seminaari ”Hyvinvointityöntekijät kestävän tulevaisuuden tekijöinä” Työväenliikkeen kirjastossa.

Osa seminaarien alustuksista tallennettiin kotisivuilta katsottaviksi. Koko vuoden ajan tiedotettiin hyvalaisista tilaisuuksista, artikkeleista ja julkaisuista postituslistalla oleville ja facebook ryhmässä. Postituslistalla kannustettiin jäsenistöä osallistumaan ”Joukkovoimaa hallituspolitikkaa vastaan” ja TTIP tilaisuuksiin ja allekirjoittamaan ”Hyvä vanhuus” kansalaisadressi.

Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n hallitus 17.2.2015

Hyvinvointivaltion vaalijat HYVA ry      
TILINPÄÄTÖS 2015      
       
Tuloslaskelma 1.1.2015 – 31.12.2015      
       
Tulotilit     Euroa
       
Varainhankinnan tulot      
  310 Jäsenmaksut 605
  311 Avustukset ja lahjoitukset  
       
  319 Muut varainhankinnan tulot  
Yhteensä varainhankinnan tulot     605
       
Yhteensä tulotilit     605
       
Menotilit      
       
Varsinaisen toiminnan menot      
  400 Menot omista tilaisuuksista 87,73
  401 Menot muiden tilaisuuksista  
  406 Tiedotus ja julkaisutoiminta  
  409 Tilavuokrat 99,99
  407 Hallintomenot  
  420 Jäsenmaksut  
    Bien Finland- Suomen perustuloverkosto 20
    SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry EAPN-Fin 50
    Suomen YK-liitto 2014  
Yhteensä varsinaisen toiminnan menot     257,72
       
Varainhankinnan menot (429)      
       
Rahoitusmenot      
  431 Rahalaitosten palvelumaksut 94,69
       
Yhteensä menotilit     352,41
       
Tilikauden yli/alijäämä     252,59
       
TASE 31.12.2015      
Vastaavaa      
Rahat      
  101 DanskeBank 31.12.2015 881,85
       
Vastaavaa yhteensä     881,85
       
Vastattavaa      
Oma pääoma      
  222 Ed. tilikauden ylijäämä 15.1.2015 629,26
    Tilkauden ylijäämä 252,59
Vastattavaa yhteensä     881,85
       
Helsingissä 17. helmikuuta 2016      
       
Hyva ry:n hallituksen kokouksen päätöksen mukaisesti      

HYVAN toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Vuonna 2016 HYVA jatkaa pohjoismaisen hyvinvointivaltion vaalimista järjestäen seminaareja ja työpajoja yksin ja yhdessä muiden yhdistysten kanssa sekä toimimalla pohjoismaisen hyvinvointivalion puolesta julkisuudessa.

Vuosikokouksen lisäksi on mm. seuraavaa toimintaa:

HYVA jatkaa Suomen YK-liiton ja EAPN-Finin sekä BIEN-perustuloverkoston jäsenenä.

Osallistutaan Suomen sosiaalifoorumin pop up päivään16.4.2016.

Tuetaan mahdollisuuksien mukaan Turun, Tampereen ja Oulun sosiaalifoorumeita sekä muita vastaavia, hyvalaisten järjestämiä, tilaisuuksia.

Järjestetään seminaari- ja keskustelutilaisuuksia hyvinvointivaltioon liittyvistä aiheista yksin tai kumppaneiden kanssa. Syksyllä järjestetään tilaisuuksia mm. hyvinvointitaloudesta ja talouden uusista muodoista yhteistyössä, hyvinvointivaltion sivistyksellisestä ja oikeudellisesta arvoperustasta, yksityistämisestä ja siitä, miten yhä kasvavasti ujutetaan maksullisuutta yhteiskunnallisiin palveluihin. Näissä kumppanina on ainakinTyöväenliikkeen kirjasto. Seminaaritilaisuudet pyritään tallentamaan kotisivuille.

Tiedotetaan hyvalaisista tapahtumista, artikkeleista ja julkaisuista postituslistalla ja facebook ryhmässä. Hyva tukee edelleen ”Joukkovoimaa hallituspolitiikkaa vastaa” liikettä ja TTIP ja TISA sopimusten vastaista toimintaan ja viestittää postituslistalla hyvalaisista kansalaisaloitteista kannustaen niiden allekirjoittamiseen.

Otetaan käyttöön uusi postituslista, johon listan jäsenet voivat lähettää viestejä.

Yritetään laatia nettisivusto, jonne koottaisiin eri tahojen, kuten järjestöjen, ay-liikkeen, vapaiden liikkeiden arvioita ja kommentteja Suomen nykyisen hallituksen toimien kielteisistä vaikutuksista. Tavoitteena olisi saada eri tahot huomaamaan yhteistyömahdollisuudet suomalaisten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolustamisessa.

Pyritään kasvattamaan jäsenmäärää ja hankkimaan tukimaksuja.

Juha Nurmela

Puheenjohtaja

Hyvinvointivaltion vaalijat HYVA ry            
Talousarvio 1.1.2016 -31.12.2016            
             
Tulotilit         2015 2016
Varsinaisen toiminnan tulot            
  300 Tulot omista tilaisuuksista        
  301 Tulot muiden tilaisuuksista        
  309 Muut varsinaisen toiminnan tulot        
Yhteensä varsinaisen toiminna tulot            
Varainhankinnan tulot            
  310 Jäsenmaksut     605 700
      Yhteisöjäsenet      
  311 Avustukset ja lahjoitukset       200
  319 Muut varainhankinnan tulot        
Yhteensä varainhankinnan tulot         605 900
             
Yhteensä tulot         605 900
             
Menot            
Varsinaisen toiminnan menot            
  400 Menot omista tilaisuuksista     87,73 200
  401 Menot muiden tilaisuuksista        
             
      Yhteensä   87,73 200
  403 Postitusmenot       150
  406 Tiedotus ja julkaisutoiminta        
  407 Hallintomenot        
             
  409 Tilavuokrat     99,99 200
  410 Palkat ja palkkiot, matkakorvaukset       400
  411 Henkilöstösivukulut        
  412 Koulutus jäsenistölle        
  419 Muut varsinaisen toiminnan menot        
  420 Jäsenmaksut        
    Bien     20 20
    SOSTE/EAPN     50 50
    YK-liitto/ vuodet 2015 ja 2016       160
    Yhteensä     169,99 980
Yhteensä varsinaisen toiminnan menot         257,72 1180
             
Varainhankinnan menot (429)            
Rahoitusmenot            
  431 Rahalaitosten palvelumaksut     94,69 95
             
Yhteensä menot         352,41 1275
             
Siirto edelliseltä vuodelta         629,26 881,85
             
Tilikauden yli/alijäämä         881,85 506,85