Kategoriat

kesäkuu 2023
ma ti ke to pe la su
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Lue aiheittain

HYVAn vuosikokousasiakirjat 2014

Tässä esitellään Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma vuodelta 2014 sekä vuoden 2013 tilinpäätös ja vuoden 2014 talousarvio.

Hyvinvointivaltion vaalijat ry

Toimintakertomus vuodelta 2013

HYVA on yhdistys, joka kerää ja levittää tietoa pohjoismaisen hyvinvointivaltion paremmuudesta muihin valtiollisiin järjestelmiin verrattuna. Tämän periaatteen mukaisesti on toimittu myös vuonna 2013.

Hallinto:

Hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Puheenjohtajana Juha Nurmela, Anja-Riitta Ketokoski (varapuheenjohtaja), Pirkko Justander (sihteeri), Kaarina Kailo (Oulu), Jouko Kajanoja, Irene Nummela, Liisa Kirves, Leo Lindstedt (Turku), Eeva Kaukoluoto, Terttu Savola, Vivan Storlund, Nils Torvalds, Thomas Wallgren, Marja-Liisa Viherä, Tuula Vuori-Salo (sihteerinä Justanderin sairasloman ajan), Jukka Haapakoski, Anna-Riitta Lehtinen.

Hallitus kokoontui seitsemän kertaa.

Toiminnantarkastajana oli Pekka Luoma ja varatarkastajana Raimo Parikka.

Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut Sinikka Askelo, hallituksen ulkopuolelta.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.3 2013. Vuosikokous alusti professori Matti Mikkola otsikolla ”Hyvinvointivaltion rakentamisen strategiat. Se on luettavissa HYVAN kotisivuilla.

HYVAN postituslistalla oli noin 170 hyvalaista, joista lähes puolet maksoi 10 euron. jäsenmaksun.

Toiminta:

 1. Tilattiin 1 000 kpl HYVAn esittelypostikorttia.
 2. Tuettiin Helsingin Pro kuntapalvelut verkoston valtuutetuille tekemän materiaalin jakelua osallistumalla ns. budjettipuun kustannuksiin 220 eurolla. Aineisto on vapaasta lainattavissa Helsingin Pro kuntapalveluiden sivuilla. http://www.prokuntapalvelut-helsinki.fi/?p=306
 3. Liityttiin perustuloverkoston kannattajajäseneksi.
 4. Järjestettiin 5.4.2013 yhteistyössä Vapaus valita toisin ryn kanssa EU:n  kansalaisuuden vuoteen liittyen seminaari otsikolla ”EU ja Hyvinvointivaltio”, johon osallistuvat mepit Satu Hassi, Liisa Jaakonsaari, Nils Torvalds.  Eurooppa tiedotuksen sali Kampissa oli täysi.
 5. Osallistuttiin Suomen sosiaalifoorumiin kahdella seminaarilla: a) Hyvinvointivaltion murtumista, b) Miten kansalaisuus toteutuu koulussa? Lisäksi hallituksen jäseniä oli mukana rauhankulttuuri- ja perustuloseminaareissa.
 6. Keväällä tehtiin kannanotto, jolla vastustettiin THL:n, Kelan, STUK:in  tutkimusrahoituksen leikkauksia.
 7. Terttu Savola on ollut EAPN-Finin hallituksessa HYVAN edustajana.
 8. Turun sosiaalifoorumia tuettiin 100 eurolla.
 9. Järjestettiin ”Viekö ikä yhteisöllisyyden” – seminaari 28.10.2013 yhteistyössä Kirkon diakoniatyön ja Senioriliikkeen kanssa. Osallistujia oli noin 80.
 10. EU-tiedotuksen rahoista anottiin tukea vuoden 2014 maaliskuun lopulla järjestettävän toiseen ”Hyvinvointivaltio ja EU” seminaarin mainontaan. Seminaariin järjestelyssä on kumppanina Suomen sosiaalioikeudellinen yhdistys.
 11. Hallitus keskusteli useassa kokouksessa Suomen hallituksen syksyllä julkistetusta rakennepaketista. Kannanottoa ei tehty.
 12. Hallituksessa käynnistettiin hanke, jonka työnimenä on ”Eroon apua tarvitsevan kuntalaisen hyppyytyksestä luukulta luukulle”
 13. HYVA on tukenut lasten hyvinvointifoorumia.
 14. Tilikausi oli tappiollinen johtuen siitä, että Helsingin Pro kuntapalvelut verkoston valtuustoaineistoa varten ravintolapäivällä ja muulla tavoin keräämät varat oli tallennettu sopimuksen mukaisesti HYVAN tilille vuoden 2012 lopulla, mutta valtuustoaineistosta aiheutuneet kulut ajoittuivat vuodelle 2013.

Hyvinvointivaltion vaalijoiden puolesta

Juha Nurmela

Puheenjohtaja

Hyvinvointivaltion vaalijat ry

HYVAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014
Vuonna 2014 HYVA jatkaa hyvinvointivaltion vaalimista järjestäen seminaareja ja työpajoja yksin ja yhdessä muiden yhdistysten kanssa sekä esiintymällä sen puolesta julkisuudessa.

Vuosikokouksen lisäksi on mm. seuraavaa toimintaa:
a) HYVA haastaa meppiehdokkaat keskusteluun siitä, voiko hyvinvointivaltio säilyä EU:ssa. Ajankohta on  24.3.2014 klo 12 – 17 EU tiedotuskeskuksessa Kampissa Malminkatu 16. Tilaisuus lähetetään suorana nettiin. Kumppanijärjestäjä on Suomen sosiaalioikeudellinen yhdistys-

b) Osallistutaan Suomen sosiaalifoorumiin ainakin kolmella tapahtumalla yhteistyökumppaneiden kanssa.

c) Myös muita tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan.

d) Toimitaan Suomen YK-liitossa. Näin halutaan korostaa ihmisoikeuksien merkitystä hyvinvointivaltion vaalimisessa.

e) Terttu Savola on EAPN-Finin hallituksen jäsen.

f) Tuetaan mahdollisuuksien mukaan Turun ja Oulun sosiaalifoorumeita ja muita vastaavia tilaisuuksia.
g) Pyritään järjestämään toinen Jutta-mallin käyttökoulutus.

h) Suunnitellaan Otavan Osuuskunta opistolle syksyllä työpajakokonaisuus, jossa tavalliset kansalaiset voivat arvioida laki- ja muita uudistuksia tai teknisiä väliteitä monipuolisesti oman hyvinvointinsa ja selviytymisensä näkökulmasta.
i) Tuetaan hyvalaisten organisoimia tilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan.
j) Pyritään kasvattamaan jäsenmäärä.

k) Järjestetään syyskaudella seminaari tai vastaava hyvän kehästä ja onnellisuudesta sekä arkipäivästä.

l) Mahdollisesti keväällä seminaaria kilpailuttamisesta.

Puheenjohtaja Juha Nurmela

TILINPÄÄTÖS 2013

Hyvinvointivaltion vaalijat HYVA ry
TILINPÄÄTÖS 2013
Tuloslaskelma 1.1.2013 – 31.12.2013
Tulotilit
Varainhankinnan tulot
310 Jäsenmaksut 585
311 Avustukset ja lahjoitukset
319 Muut varainhankinnan tulot 60
Yhteensä varainhankinnan tulot 645
Yhteensä tulotilit 645
Menotilit
Varsinaisen toiminnan menot
400 Menot omista tilaisuuksista
401 Menot muiden tilaisuuksista 100
406 Tiedotus ja julkaisutoiminta 1351,2
409 Tilavuokrat
407 Hallintomenot
Yhteensä varsinaisen toiminnan menot 1451,2
Varainhankinnan menot (429) 110
Rahoitusmenot
431 Rahalaitosten palvelumaksut 81,61
Yhteensä menotilit 1642,81
Tilikauden yli/alijäämä -997,81
TASE 31.12.2013
Vastaavaa
Rahat
101 DanskeBank 591,8
Vastaavaa yhteensä 591,8
Vastattavaa
Oma pääoma
222 Ed. tilikauden ylijäämä 1486,62
Tilkauden alijäämä -997,81
Vastattavaa yhteensä 488,81
Helsingissä 4. helmikuuta 2014
Hyva ry:n hallituksen kokouksen päätöksen mukaisesti

TALOUSARVIO VUODELLE  2014

Hyvinvointivaltion vaalijat HYVA ry
Talousarvio 1.1.2014 -31.12.2014
Tulotilit 2014
Varsinaisen toiminnan tulot
300 Tulot omista tilaisuuksista
301 Tulot muiden tilaisuuksista
309 Muut varsinaisen toiminnan tulot
Yhteensä varsinaisen toiminna tulot
Varainhankinnan tulot
310 Jäsenmaksut 800
Yhteisöjäsenet
311 Avustukset ja lahjoitukset
319 Muut varainhankinnan tulot 50
Yhteensä varainhankinnan tulot 850
Yhteensä tulot 850
Menot
Varsinaisen toiminnan menot
400 Menot omista tilaisuuksista 100 Vuosikokous
401 Menot muiden tilaisuuksista 350 Sosiaaliforum+ Muiden til.tuki
403 Postitusmenot
406 Tiedotus ja julkaisutoiminta
407 Hallintomenot
409 Tilavuokrat
410 Palkat ja palkkiot
411 Henkilöstösivukulut
412 Koulutus jäsenistölle
419 Muut varsinaisen toiminnan menot 200
420 Jäsenmaksut 130 EAPN+YK
Yhteensä varsinaisen toiminnan menot 780
Varainhankinnan menot (429)
Rahoitusmenot
431 Rahalaitosten palvelumaksut 82
Yhteensä menot 862
Siirto edelliseltä vuodelta 488,81
Tilikauden yli/alijäämä 476,81