Kategoriat

kesäkuu 2023
ma ti ke to pe la su
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Lue aiheittain

Hyvan vuosikokous 2021

Torstaina 27.5.2021 klo17.00 Loviseholminpolku 8 B 27. Hki ja netitse.

Linkki alla ja sähköpostissa

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83342160890?pwd=dEdVYmw1cG14cHo0Um5MTHVRQkorQT09

Meeting ID: 833 4216 0890

Passcode: hyva

Vuosikokous 2021 esityslista ja dokumentit

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vuosikokous voi lisäksi valita yhdistykselle neuvottelukunnan, johon kuuluu vähintään 15 ja enintään 50 jäsentä ja jonka tehtävänä on toimia neuvoa antavana elimenä yhdistyksen toiminnan suunnittelussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n toimintakertomus vuodelta 2020

HYVA on yhdistys, joka kerää ja levittää tietoa pohjoismaisen hyvinvointivaltion paremmuudesta muihin valtiollisiin järjestelmiin verrattuna. Tämän periaatteen mukaisesti on toimittu vuonna 2020.

Hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Juha Nurmela, Anja-Riitta Ketokoski (varapuheenjohtaja), Raisa Baer (sihteeri), Sini Askelo (rahastonhoitaja),  Leena Eräsaari, Irene Nummela, Olli Nylander, Sari Vesikansa, Pekka Elonheimo ja Einari Rautio. Hallitus kokoontui kolme kertaa.

Toiminnantarkastajana oli Leena Hietaniemi ja varatoiminnantarkastajana Olli Salin.

HYVAN postituslistalla oli noin 135 hyvalaista, joista noin 80 maksoi 15 euron jäsenmaksun.

Tilinkauden tulos oli 338,49 euroa ylijäämäinen.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin maanantai 9.3.2020 Kirkontalossa, Eteläranta 8.  Vuosikokousalustuksen piti kansalaisaktiivi Marjatta Laiho levollisuusvajeesta. Irene Nummela kirkon diakoniatyöstä komentoi Laihon alustusta.

Toiminta:

Anja-Riitta Ketokoski on ollut HYVAn edustajana Bien perustuloverkostossa  ja Suomen YK-liitossa.  HYVAn edustaja EAPN-FinIssä toimi Leena Eräsaari.

Osallisuusmedia-sivustoa ylläpidettiin. Hyvalla oli kesäkuun loppuun palkkatuella palkattu toimittaja Mikael Kallavuo toimittamassa sivustolle artikkeleita ja kehittämässä sivustoa. Artikkelit julkaistiin torstaisin. Loppuvuoden aikana Kallavuo ja Nurmela toimittivat Osalllisuus-mediaa talkootyönä.

Tukea Osalllisuus-medialle haettiin Wihurin ja Kordelinin säätiöiltä, mutta ei saatu. Joulukuussa jätettiin hakemus Palkansaajasäätiölle. Siitä odotetaan tietoa.

Yhdistyksen kotisivun (www.hyvinvointivaltio.fi) ylläpitäjä on Zooner (www.zoner.fi). Vuotuinen ylläpitokustannus on merkittävä menoerä kuten myös Osallisuus-median ylläpito.

Sosiaalifoorumi järjestettiin etätilaisuuksina syksyllä 2020. Hyvalla ei ollut omaa tilaisuutta.

Siirtyminä uuteen sähköpostilistaan toteutettiin.

Koko vuoden ajan tiedotettiin hyvalaisista tilaisuuksista, artikkeleista ja julkaisuista postituslistoilla oleville ja facebook ryhmässä.

Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n hallitus 4.3.2021

TILINPÄÄTÖS

Hyvinvointivaltion vaalijat HYVA ry
TILINPÄÄTÖS 2020
Tuloslaskelma 1.1.2020 – 31.12.2020  
TulotilitEuroa
Varainhankinnan tulot
Jäsenmaksut1230
Lyhytaikaiset lainat JN1000
Saadut korvaukset ELY13484
Saadut tuet kaupunki2000
Maksun palautus (Varma)40,91
Yhteensä tulotilit17754,91
Menotilit
Varsinaisen toiminnan menot
Jäsenmaksut muille100,00
Lyhytaikaisen lainan palautus JN3000,00
Ostot2520,67
Palkat ja palkkiot8085,3
Sosiaaliturvamaksut3498,98
Yhteensä varsinaisen toiminnan menot17204,95
Rahalaitosten palvelumaksut211,47
Yhteensä menotilit17416,42
Tilikauden yli/alijäämä338,49
TASE 31.12.2020   
Vastaavaa
RahatDanskeBank 31.12.20201379,01
Saamiset : JN palauttaa v.2021200
Vastaavaa yhteensä1579,01

Toiminnantarkastajan lausunto luetaan kokouksessa. Ei ollut huomautettavaa.

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

HYVAN toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Vuonna 2020 HYVA jatkaa pohjoismaisen hyvinvointivaltion vaalimista järjestäen seminaareja ja työpajoja yksin ja yhdessä muiden yhdistysten kanssa sekä toimimalla pohjoismaisen hyvinvointivaltion puolesta julkisuudessa. Omat tilaisuudet pyritään tallentamaan kotisivuille.

Vuosikokouksen lisäksi on mm. seuraavaa toimintaa:

HYVA jatkaa Suomen YK-liiton ja EAPN-Finin sekä BIEN-perustuloverkoston jäsenenä. Osallistutaan Suomen sosiaalifoorumiin.

Tuetaan mahdollisuuksien mukaan eri paikkakuntien sosiaalifoorumeita sekä muita vastaavia, hyvalaisten järjestämiä, tilaisuuksia.

Osallistutaan Sosiaalifoorumiin, syksyllä 2021. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan muita seminaari- ja keskustelutilaisuuksia hyvinvointivaltioon liittyvistä aiheista yksin tai kumppaneiden kanssa.

Tiedotetaan hyvalaisista tapahtumista, artikkeleista ja julkaisuista postituslistalla ja facebook ryhmässä. Hyva viestittää postituslistalla myös hyvalaisista kansalaisaloitteista kannustaen niiden allekirjoittamiseen.

Jatketaan Osallisuusmedia.fi uustissivuston ylläpitoa jossain muodossa. Mikael Kallavuo tekee sitä talkoohengessä.  Tavoitteena olisi saada eri tahot huomaamaan yhteistyömahdollisuudet suomalaisten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolustamisessa. Hankkeessa yritetään saada järjestöt yms. tuottamaan uutissivustolle artikkeleita ja toivottavasti osallistumaan kustannuksiin. Tukea on tällä vuodelle Palkansaajasäätiöltä

Pyritään kasvattamaan jäsenmäärää ja hankkimaan tukimaksuja.

Taloudellisesti vuosi 2021 on tiukka, koska www.hyvinvointivaltio.fi sivuston kuten myös www.osallisuusmedia.fi sivuston ylläpidosta ja toimitustyöstä aiheutuu kuluja.

Juha Nurmela

Puheenjohtaja

Hyvinvointivaltion vaalijat HYVA ry
Talousarvio 1.1.2021-31.12.2021
Tulotilit20202021
Varainhankinnan tulot
Jäsenmaksut12301 200
Lyhytaikaiset lainat JN (palautus)1000200
Saadut korvaukset ELY13484
Saadut tuet kaupunki2000
Maksun palautus (Varma)41
Yhteensä tulotilit17 7551 400
Menotilit
Varsinaisen toiminnan menot
Jäsenmaksut muille100200
Lainat JN palautus3000
Tilaisuudet ja nettimaksut640500
Ostot ja osallisuusmedia1881480
Palkat ja palkkiot8085
Sosiaaliturvamaksut3499
Yhteensä varsinaisen toiminnan menot17 2051 180
Rahalaitosten palvelumaksut211220
Yhteensä menotilit17 4161 400
Tilikauden yli/alijäämä3380

Esitys puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi:

Puheenjohtaja Juha Nurmela, Hallituksen jäsenetAnja-Riitta Ketokoski (varapuheenjohtaja), Raisa Baer (sihteeri), Sini Askelo (rahastonhoitaja),  Leena Eräsaari, Irene Nummela, Olli Nylander, Sari Vesikansa, Pekka Elonheimo ja Einari Rautio sekä Katja Paavilainen

Toiminnantarkastajaksi Leena Hietaniemi varalle Olli Salin